services

การส่งรูปกับเรา


EMAIL

1. ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 10 MB email : fotochief_@hotmail.com
2. ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 25 MB email : fotochief@gmail.com


Hosting : ผ่านโปรแกรม Filezilla

1. Download & ติดตั้ง Program
for window : http://filezilla-project.org/download.php

2. ให้ใส่ค่าดังนี้
Host : www.fotochief.net
Username : printonline@fotochief.net
Password : 123456789
Port : 2121


เอกสารคู่มือการใช้งาน

การบริการจัดส่งสินค้าสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จะแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา
เริ่ม

  • เวลา 10.30 น.
  • เวลา 14.00 น.
  • เวลา 18.30 น.


ขนส่งภาคเหนือ (ใช้เวลา 1 วัน)

จะสามารถขนส่งได้ทาง
- รถทัวร์ รับสินค้าที่ขนส่ง
- บริษัท ขนส่ง จำกัด (ที่ดูแลในพื้นที่แต่ละจังหวัด) มีบริการรับส่งถึงที่อยู่ลูกค้า สำหรับอำเภอเมือง

จะสามารถรับสินค้าได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่ 10.30 น.

ขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ใช้เวลา 1 วัน)

จะสามารถขนส่งได้ทาง
- รถทัวร์ รับสินค้าที่ขนส่ง
- บริษัท ขนส่ง จำกัด (ที่ดูแลในพื้นที่แต่ละจังหวัด) มีบริการรับส่งถึงที่อยู่ลูกค้า สำหรับอำเภอเมือง

จะสามารถรับสินค้าได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่ 10.30 น.

ขนส่งภาคใต้ (ใช้เวลา 1 วัน)

จะสามารถขนส่งได้ทาง
- รถทัวร์ รับสินค้าที่ขนส่ง
- บริษัท ขนส่ง จำกัด (ที่ดูแลในพื้นที่แต่ละจังหวัด) มีบริการรับส่งถึงที่อยู่ลูกค้า สำหรับอำเภอเมือง

จะสามารถรับสินค้าได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่ 10.30 น.

สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก จะสามารถขนส่งได้ทาง รถตู้, รถทัวร์ และบริษัท ขนส่ง จำกัด (ใช้เวลา 2 - 6 ชั่วโมง ขึ้นกับระยะทาง)